โปรแกรมบริหารจัดกา่รระบบโรงแรม ห้องพัก อพาร์ทเมนต์ และอาคารสูง
    
Depression - Get Help Now
จำนวนผู้เยี่ยมชม
 

   
                     

     
      

      Management System & Control เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจ
โรงแรม  รีสอร์ท ธุรกิจห้องพักต่างๆ รวมทั้งอาคารสูงที่ประสบปัญหากวนใจต่างๆอาทิ เช่น      - พนักงานไม่ปิดแอร์หลังจากแขก Check Out
     - ความล่าช้าในการให้บริการลูกค้าที่เข้าพักห้องพัก
     - ปัญหาข้อผิดพลาดในระบบรายงาน
     - รายงานการเปิด-ยกเลิก ให้บริการห้องพักจริงในแต่ละวัน
      และปัญหาต่างๆ
      โปรแกรม Management System & Control ช่วยขจัดปัญหากวนใจต่างๆให้กับท่านได้ด้วยระบบการทำงานสมบูรณ์แบบ ใช้งานง่าย และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเกิดประสิทธิผลสูงสุดทำให้เจ้าของธุรกิจประเภทโรงแรม ผู้ให้บริการห้องพักทั้งชั่วคราว ค้างคืน รายเดือน และอาคารสู ง  สามารถบริหารจัดการดูแลระบบได้ทั้งหมด เพราะระบบต่างๆในโปรแกรมจะดูแล และเก็บข้อมูลรายงาน การบริหารStock รายรับ-รายจ่าย การเปิด-ปิดห้องพักรวมทั้งการเปิด-ปิดระบบเครื่องปรับอาการผ่านทางโปรแกรมด้วยเช่นกันซึ่ง
ระบบจะทำงานบนระบบปฎิบัติการ Window และสามารถทำงานบนระบบ Lan ได้ในรูป Client-Server

ระบบต่างๆในโปรแกรม
ระบบการทำงานของพนักงาน
ระบบการบริหารของผู้จัดการ
ระบบการทำงานใช้การกดปุ่ม
การปิด-เปิดแอร์จากระบบControlในโปรแกรม
การให้บริการห้องพัก Check-in,Check-out
การแสดงสถานะของห้องพักจากสีที่กำหนด
การบริการสั่งอาหารของผู้เข้าพักแต่ละห้อง
การรายงานข้อมูลตั้งแต่การเปิด-ปิดแอร์
ตลอดจนรายได้จากการขายอาหารและ
การให้บริการห้องพัก
การ print สลิป order และใบเสร็จรับเงิน
การแสดงรายการลดค่าห้อง-ค่าอาหาร
ระบบบริหาร จัดการข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
การตั้งค่าข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรม การตั้งค่าการพิมพ์
การกำหนดผู้ใช้งาน และสิทธิการใช้งาน
กลุ่มผู้ใช้
การกำหนดฐานข้อมูล
- ข้อมูลห้องพัก
- ชนิดห้อง
- อัตราค่าที่พัก
- รายการอาหาร และสินค้า
ระบบรายงาน
ระบบการแก้ไข/เพิ่ม/ลบ ข้อมูลและรายงาน
ระบบการสำรองข้อมูล
 

                          

 
     http://www.worldbiz1956.com      support@worldbiz1956.com  
Tel.08-4080-0456 คุณศิวกร